Ludzie mieszanego pochodzenia

W ciągu ostatnich trzydziestu lat, od czasu przybycia Księcia Stefana i jego popleczników, urodziło się wiele dzieci mieszanego, thyatiańsko traladarskiego pochodzenia. Większość z nich to dzieci thyatiańskich mężczyzn, którzy wyemigrowali do księstwa i walczyli w armii Księcia, a następnie wzięli sobie za żony miejscowe kobiety. Jedynie nieliczne dzieci mieszanego pochodzenia pochodzą od traladarskich mężczyzn i thyatiańskich kobiet.

Ludzie mieszanego pochodzenia są nieco wyżsi niż Traladarczycy, zazwyczaj mają ciemne włosy i błękitne lub jasnobrązowe włosy. To jakie mają nastawienie do Thyatiańczyków i Traladarczyków zależy głównie od sposobu wychowania, ale zazwyczaj zdają sobie lepiej niż inni sprawę, że obie nacje nie mają nad sobą wielkich przewag. Tacy ludzie potrafią łatwiej i chętniej nawiązywać kontakty z ludźmi różnego pochodzenia.

Ludzie mieszanego pochodzenia

W krainie króla Halava mistrz_gry