Burguia Łagodna

borguia.jpgNieśmiertelna. Orędowniczka pokoju i mediacji, opiekunka zagubionych i porzuconych, kapłanka niosąca ulgę w cierpieniach i chorobie.

  • Posąg Burgui Łagodnej odnajduje czarodziej Rorik Czerny w jednej z komnat opuszczonego zamku Olusa. Nieśmiertelna poprzez swoje marmurowe wyobrażenie, przemawia do niego.

Burguia Łagodna

W krainie króla Halava mistrz_gry