Witajcie w Wielkim Księstwie Karameikos!

W czasach króla Halava, Traladara była w rozkwicie. Przyszłość tych ziem jawiła się w najjaśniejszych barwach. Wtedy doszło do wyniszczającej wojny z ludźmi-bestiami, która została przez ludzi wygrana, jednak koszt był ogromny. Świetliste imperium jakim miała się stać Traladara nigdy nie powstało, w mroczne wieki które nastąpiły rozświetlała tylko legenda o chwili, kiedy z zaświatów powróci sam Halav aby poprowadzić swoich poddanych ku chwale i potędze.

Legenda powróciła ze zdwojoną siłą, kiedy Traladara padła ofiarą potężnego sąsiada – Imperium Thyatis, które postanowiło zabezpieczyć własne interesy podbijając gnębioną problemami krainę. Dziesiątki lat później młody Thyatiański szlachcic, Książe Stefan Karameikos III oddał Imperatorowi Thyatis swoje rodowe ziemie w zamian za Traladarę i gwarancję autonomii tej ziemi pod jego władzą. Nowy władca ruszył ku swojej domenie na czele armii i ostatecznie ją sobie podporządkował.

Rządy Księcia Stefana Karameikosa III trwają już od trzydziestu lat, a ziemie przyjęły nazywę Wielkiego Księstwa Karameikos. Ląd zamieszkują mieszkańcy dawnej Traladary, przybyli Thyatiańczycy i ich potomkowie, a w ich miastach ciekawskie i towarzyskie niziołki. W cieniu wielkich drzew, w lasach żyją elfy Calarii, a w górach wspólną społeczność budują gnomy i krasnoludy. To z jednej z tych ras i narodowości wywodzą się awanturnicy rzucający wyzwanie bezdrożom dawnej Traladary i ciemnym zakątkom miast Wielkiego Księstwa Karameikos.

W krainie króla Halava

Baner krolhalav