Twierdza Almirdott

Twierdza Almirdott – starożytny zamek obronny leżący na południowy wschód od wzgórz Wufwolde. Przez wieki porzucony i zapomniany, został przeznaczony do odbudowy. Na jego terenie trwają obecnie prace przygotowawcze do podniesienia go z ruiny. Na zabudowę zamkową składa się główny blok twierdzy oraz położona pół kilometra na południowy wschód od niego, Wieża snu.

Twierdza popadała w ruinę przez setki lat, jednakże niedawno wysłano w jej okolicę wyprawę architektów mających na celu przygotować jej odbudowę. Wyprawie przewodzi thyatiański mistrz architekt Manthesos z Hattias. W jego ekipie pracuje młoda adeptka rzemiosła, Sittia Argilius, córka Lorda Domana Juliusa Argiliusa z Kelvin.

Podczas prac przygotowawczych, pod ruinami twierdzy odkryte zostają rozległe lochy.

twierdza_almirdott.jpg

Wieża snu – Wieża snu leży półtora kilometra na południowy wschód od głównych zabudowań Twierdzy Almirdott i była niegdyś wysuniętą strażnicą zamku. Położona na szczycie wzniesienia leżącego powyżej poziomu twierdzy, była doskonałym punktem obserwacyjnym. Sama wieża może służyć jako potężny i niezależny punkt obronny. Jako pierwsza została przeznaczona do odbudowy.
Caburh – Niemal trzy kilometry na południowy zachód od twierdzy, znajduje się traladarska wieś Caburh. Żyjąca z rolnictwa, polowań i zbieractwa osada, to ciąg budynków leżących wzdłuż długiego duktu, na prawym brzegu rzeki Branny. Zarządcą wioski jest jeden z najstarszych jej mieszkańców, mężczyzna o imieniu Onir.
Cuchnące jamy – Cuchnącymi jamami nazywana jest sieć podziemnych korytarzy i jaskini, przecinających wzgórza leżące na południowy-zachód od Twierdzy. Nie od dziś, mieszkańcami tego miejsca są złe humanoidy, zwłaszcza plemiona goblinów, które z rzadka wypuszczają się poza bezpieczne korytarze cuchnących jam.

Branna – Bystra rzeczka przepływająca w bezpośredniej bliskości wsi Caburh. Ma swoje źródła w Bliźniakach.
Długi Dukt – Dukt prowadzący do wsi Caburh. Zaniedbany i dziki, praktycznie zanika w odległości kilku kilometrów od wsi.

Bliźniaki – Miniaturowy masyw górski z dwoma, charakterystycznymi szczytami skalnymi. W Bliźniakach biją źródła rzeki Branny.
Blada dama – Najwyższy szczyt w bezpośredniej bliskości Twierdzy Almirdott
Błocka – Zagłębienie terenu sąsiadujące z rzeką Brenną, utrzymujące nadmierne nawilgocenie. Cenne źródło wielu używanych we wsi ziół.
Las zwidów – Prastara puszcza leżąca na południe od Twierdzy Almirdott.

Twierdza Almirdott

W krainie króla Halava mistrz_gry