Krasnoludy

Krasnoludy zamieszkujące Karameikos są albo członkami klanu Stronghollow, zamieszkującego wspólną z gnomami społeczność Highforge, albo profesjonalistami imigrującymi do księstwa z innych części kontynentu. Często ci ostatni zaciągają się do służby u księcia Stefana lub jednego z baronów jako profesjonalni żołnierze.

03082016_dvarwes.jpgKrasnoludy są dość niskimi (około 120 cm wzrostu) za to krępymi humanoidami (waga około 75 kg). Mają skórę rumianą, ogorzałą, lub w kolorze ziemi a ich włosy są ciemno brązowe, szare lub czarne. Mężczyźni są dumni ze swoich bród. Uparte ale praktyczne znajdują radość w dobrym jedzeniu i trunkach. Cenią sobie rzemieślnictwo i wprost kochają złoto.

W zetknięciu z ludźmi Karameikos, krasnoludy zdają się cenić sobie bardziej towarzystwo Thyatiańczyków, praktycznych, stąpających mocno po ziemi, w odróżnieniu od przesądnych Traladarczyków.

Krasnoludy

W krainie króla Halava mistrz_gry